Anna Lusahr - Sopran ENGLISH
Anna Lusahr Biografi Anna Lusahr Lyssna Anna Lusahr Repertoar Anna Lusahr Resume Anna Lusahr Kontakt

Anna mottog i juni 2006 ett stipendium på £1000 från Simon Fletcher
Charitable Trust. Fonden delar ut ett stipendium per år som ska gå 
till en ung musiker, helst en sångare, i början på hans eller hennes 
karriär. Efter att ha valts ut som en av nio blev Anna inbjuden för 
att gå på audition. Hon utsågs i slutet av juni till årets 
stipendiat. Pengarna kommer att användas  till fortsatta privatlektioner
med Theresa Goble.